PSK Skadedyrkontroll – 

Gratis befaring 

Tlf 92 40 33 33

Brunrotte

Brunrotta (Rattus norvegicus) har en utrolig tilpasningsevne til ulike miljøer og har spredd seg over hele verden, oftest i nær tilknytning til mennesker. Brunrotter kan gjøre stor materiell skade, og har potensial til å spre sykdom. Den beste forebyggingen mot brunrotter er å fjerne tilgang på mat, samt sikre bygningen slik at ikke dyrene kommer inn. Dyr som kommer inn i hus kan ofte bekjempes med klappfeller.

Husmus

Husmus (Mus musculus) finnes over mesteparten av jorden der det finnes mennesker. Den lever, akkurat som brunrotta, ofte i nær tilknytning til mennesker og våre bygninger. Husmus er regnet som et av de viktigste skadedyrene på verdensbasis. Selv om den er liten av størrelse så kan den gjøre stor materiell skade. Forebyggingen kan i stor grad gjøres ved å fjerne mattilgangen samt sikre bygninger slik at dyrene ikke kommer inn. Bekjempelse ved hjelp av feller kan være meget effektivt.

Klatremus

Klatremus (Myodes glareolus) er mest tallrik i skogsterreng, men den kan allikevel påtreffes så høyt som 1400 meter over havet i Sør-Norge. Nordover er klatremusa utbredt helt til Salten i Nordland. Klatremus kan komme inn i bygninger, og er reservoar for musepest som kan smitte til mennesker.

Rødmus

Rødmusa (Myodes rutilus) ligner svært på klatremusa, men skilles lett på halen som er kortere og sterkt behåret. Rødmus er utbredt i Nord-Norge ned til det nordlige utbredelsesområdet for klatremus. Det er derfor lite å trolig at man treffer på begge artene på samme sted. Akkurat som klatremus kan rødmus komme inn i bygninger samt være reservoar for musepest som kan smitte til mennesker.

Småskogmus

Småskogmus (Apodemus sylvaticus), tidligere kalt liten skogmus, lever i de lavereliggende skogområdene i Sør-Norge og langs kysten oppover vestlandet. Den finnes ikke i høyfjellet. Småskogmus kommer ofte inn i hus og hytter for å overvintre. De yngler ikke innendørs, men de kan allikevel gjøre stor skade ved å gnage på ting samt grise til med ekskrementer og urin.

Storskogmus

I Norge finner vi storskogmus (Apodemus flavicollis), tidligere kalt stor skogmus, i dalene på Østlandet og langs kysten nordover til Trondheim. Den går opp i fjellbjørkeskogen, men mangler i høyfjellet. Storskogmus kommer ofte inn i hus og hytter for å overvintre. De yngler ikke innendørs, men de kan allikevel gjøre stor skade ved å gnage på ting samt grise til med ekskrementer og urin.

Svartrotte

Svartrotta (Rattus rattus) kommer opprinnelig fra skogsområder i Sydøst-Asia. Den er en meget dyktig klatrer. I områder der svartrotta er vanlig vil man derfor ofte finne den høyt oppe i bygninger samt klatrende i trær. På engelsk kalles denne rottetypen ofte for ”roof rat” noe som beskriver godt at den er en klatrende rotte. Den er også kjent under navnene ”ship rat”, ”house rat” og ”black rat” i utlandet. I Norge regnes svartrotta som utryddet, men det er allikevel en mulighet for at den kan dukke opp på nytt for eksempel med skip som kommer til landet.

Vånd

Vånd, Arvicola amphibius (tidligere Arvicola terrestris) kalles ofte for jordrotte eller vannrotte. På svensk kalles den «vattensork» mens den på dansk går under navnet «mosegrise”. Vånden kan gjøre stor skade på plener, busker og trær, og den kan være en plagsom art for landbruket.

Kilde: Folkehelseinstituttet

tlf: 92 40 33 33

epost: post@psk.as

Kontakt oss

Klikk her for å gå til kontaktskjemaet

 

Tlf 92 40 33 33